Prehľad a história

00001

Vitajte na stránkach ISACA Slovensko.

 

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

 

Cieľom združenia je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

 

V súčasnosti je v ISACA Slovensko združených viac ako 140 profesionálov v oblasti bezpečnosti a auditu informačných systémov, a už 56 z nich je držiteľom CISA certifikátu a ďalší sú držiteľmi CISM a CGEIT certifikatu. Jednotliví­ členovia pracujú ako audí­tori alebo bezpečnostní­ špecialisti.

 

K hlavným aktivitám ISACA Slovensko sa radia hlavne vzdelávacie podujatia, a preto už od roku 2002 organizuje pravidelné odborné podujatia, ako napríklad medzinárodnú konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT), klubové večery.

 

Odborné vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým pre:

 • Manažérov informačnej bezpečnosti
 • Bezpečnostných konzultantov
 • Špecialistov informačnej bezpečnosti
 • Manažérov IT v štátnej správe i komerčnej sfére
 • Interných audítorov
 • IT projektových manažérov
 • Business manažérov

 

Prečo si vybrať práve ISACA vzdelávacie aktivity ?

 

 • ISACA je známa ako celosvetovo vedúca a uznávaná profesijná asociácia určená manažéromi špecialistom. Odborníkom, ktorí riadia, kontrolujú a hodnotia informačné technológie a informačné systémy v organizáciách.

 

 • Nezávislá štúdia vykonaná Foote Partners a Certification Magazine zaraďuje držiteľov certifikátov CISA a CISM medzi najlepšie platené IT profesie (zdroj: http://www.isaca.org).

 

 • Od roku 1978 viac ako 70 000 odborníkov z viac ako 150 krajín získalo CISA certifikáciu a od roku 2003 viac ako 11 000 osôb z viac ako 80 krajín sveta doteraz získalo certifikáciu CISM. (zdroj: http://www.isaca.org).

 

 • Stať sa certifikovaným CISA, CISM alebo CGEIT odborníkom vyžaduje preukázanie odborných schopností, znalostí a skúseností. ISACA Slovensko už od roku 1999 svojou ponukou odborných aktivít pomáha tieto náročné podmienky splniť.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach