Prehľad a história

00001

Vitajte na stránkach ISACA Slovensko.

 

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

 

Cieľom združenia je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

 

V súčasnosti je v ISACA Slovensko združených viac ako 140 profesionálov v oblasti bezpečnosti a auditu informačných systémov, a už 56 z nich je držiteľom CISA certifikátu a ďalší sú držiteľmi CISM a CGEIT certifikatu. Jednotliví­ členovia pracujú ako audí­tori alebo bezpečnostní­ špecialisti.

 

K hlavným aktivitám ISACA Slovensko sa radia hlavne vzdelávacie podujatia, a preto už od roku 2002 organizuje pravidelné odborné podujatia, ako napríklad medzinárodnú konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT), od roku 2010 konferenciu ISACA Professional Day.

 

ISACA Slovensko pravidelne pripravuje špecializované odborné semináre - ISACA štandardy,  prípravné semináre na skúšky pre certifikáty CISA , CISM, CGEIT, CRISC a klubové večery. Viac na Stanovy združenia.

 

Odborné vzdelávacie aktivity sú určené predovšetkým pre:

 • Manažérov informačnej bezpečnosti
 • Bezpečnostných konzultantov
 • Špecialistov informačnej bezpečnosti
 • Manažérov IT v štátnej správe i komerčnej sfére
 • Interných audítorov
 • IT projektových manažérov
 • Business manažérov

 

Prečo si vybrať práve ISACA vzdelávacie aktivity ?

 

 • ISACA je známa ako celosvetovo vedúca a uznávaná profesijná asociácia určená manažéromi špecialistom. Odborníkom, ktorí riadia, kontrolujú a hodnotia informačné technológie a informačné systémy v organizáciách.

 

 • Nezávislá štúdia vykonaná Foote Partners a Certification Magazine zaraďuje držiteľov certifikátov CISA a CISM medzi najlepšie platené IT profesie (zdroj: http://www.isaca.org).

 

 • Od roku 1978 viac ako 70 000 odborníkov z viac ako 150 krajín získalo CISA certifikáciu a od roku 2003 viac ako 11 000 osôb z viac ako 80 krajín sveta doteraz získalo certifikáciu CISM. (zdroj: http://www.isaca.org).

 

 • Stať sa certifikovaným CISA, CISM alebo CGEIT odborníkom vyžaduje preukázanie odborných schopností, znalostí a skúseností. ISACA Slovensko už od roku 1999 svojou ponukou odborných aktivít pomáha tieto náročné podmienky splniť.

 

 • V roku 2009 navštívilo odborné aktivity organizované ISACA Slovensko viac ako 300 špecialistov pre informačnú bezpečnosť i manažérov.

 

 • Odbornú záštitu nad vzdelávacími aktivitami prevzali členovia ISACA rady a poprední špecialisti na informačnú bezpečnosť:

 

 1. Pavol Adamec, CGEIT, CISM, CISA
 2. Peter Borák, CGEIT, CISM, CISA, CRISC
 3. Ivan Kopáčik, CGEIT, CISA, CRISC
 4. Kristína Lachová, CISA
 5. Lukáš Neduchal, CISA, ACCA
 6. Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC

 

Prehľad návštevnosti ISACA Slovensko aktivít podľa odvetví:             

 

IT služby/poradenstvo 26 %
Štátna správa/verejná správa 23%
Bankovníctvo/ finančné služby 15%
Telekomunikácie 13%
Energetika/chémia 7%
Iné 5 %
Zdravotníctvo/farmácia 5 %
Doprava/ logistika 5 %
Vzdelávanie školstvo 1%

 

Prehľad účastníkov podľa funkcií:

 

Špecialista bezpečnosti/auditor: 25%
Špecialista IS/IT 19%
Riaditeľ/konateľ/majiteľ spoločnosti 16%
Riaditeľ/manažér bezpečnosti 15%
Riaditeľ IS/IT 12%
Obchodný/technický/prevádzkový riaditeľ 9%
Iné 4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach