IV. ročník Konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

Hlavná téma konferencie: "Audit a bezpečnosti DDS"

 

7-8. júna 2004 sa uskutočnila konferencia o audite a bezpečnosti v IT - ABIT 2005. Hlavnou témou tohto ročníka boli otázky týkajúce sa auditu a bezpečnosti DDS. Popri prednášajúcich zo Slovenska vystúpili aj kolegovia z Holandska, Slovinska, Česka, Maďarska, čo potvrdilo medzinárodný rozmer konferencie.

 

Osviežením programu bol video príhovor prezidenta ISACA International Maria Damianida a praktické ukážky prelamovania hesiel do operačných systémov metódou „Brute force" Odborný program konferencie bol zavŕšený panelovou diskusiou a tradičnou Grill Party spojenou s tombolou a pečeným prasiatkom.

 

Novinkou tohto ročníka bol CISA & CISM Training Day, ktorý bol zameraný na prípravu kandidátov na tohtoročné skúšky CISA a CISM. Tréning viedol skúsený školiteľ Hendrik Ceulemans z Belgicka, ktorý podal výklad problematiky pre skúšky CISA & CISM.

 

V tomto roku sa na konferencii zúčastnilo takmer 50 účastníkov, čo potvrdilo rastúci záujem o takýto typ konferencie v odborných kruhoch.

 

Program odbornej konferencie o audite a bezpečnosti IT - ABIT 2005

 

 

Príhovor prezidenta ISACA International

Marios Damianides, prezident ISACA International

„Brute force" demo *- Cracker programy na lúštenie hesiel - strašenie alebo realita ?

Erik Saller (KPMG, Slovensko)

Zabezpečenie penzijných fondov pre budúcnosť - úloha audítora

Tamás Gaidosch (KPMG, Maďarsko)

Prístup k výkonu IT auditov v penzijných fondoch

Hendrik Ceulemans (InfoGovernance, Belgicko)

Regulačný rámec pre audit IS - investičné, podielové a penzijné fondy

Boža Javornik (Národná banka Slovinska, Slovinsko)

Komplexné riešenie správy prístupových práv k aplikáciám a dátam

Marián Kuna (Oracle Slovensko, SR)

Koncepty forenzného vyšetrovania

Josh Ellis (Ernst & Young, ČR)

Ochrana osobných údajov v IS z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a jej dopad na prácu audítorov IS s praktickými príkladmi z praxe

Tatiana Csefalvayová (Úrad na ochranu osobných údajov, SR)

 

Panelová diskusia

Zástupcovia Národnej banky Slovenska, Úradu pre finančný trh, Úradu pre ochranu osobných údajov a DSS.

 

CISA & CISM Training Day

The frequently asked questions (FAQs) you always wanted to ask on CISA & CISM - training session (v anglickom jazyku)

Hendrik Ceulemans (Belgicko, spoločnosť InfoGovernance, člen ISACA)

 

Fotoreportáž konferencie ABIT 2005


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach