Klubový večer - webinár: Ako sa pripraviť na skúšku Kybernetickej bezpečnosti. Ako sa pripraviť na na Audit kybernetickej bezpečnosti.

 

Dátum a čas konania:

utorok 12.5.2020, 16.00 - 18.00 hod.

Miesto konania:

webinár, aplikácia ZOOM

Agenda:

A: Ako sa pripraviť na skúšku Kybernetickej bezpečnosti: sada vzorových otázok a spôsob ako samotný test prebieha - Ivan Makatura, Tomáš Hettych, KCCKB

B: Ako sa pripraviť na na Audit kybernetickej bezpečnosti: ukážka pripravenej šablóny na vypĺňanie pre PZS, ktorá obsahuje náležitosti podľa Vyhlášky 436/2019, ukážka vzorového výpočtu rozsahu trvania jedného auditu kybernetickej bezpečnosti pre vymysleného klienta -  Michal Ďorda, Katarína Géciová -- Deloitte s.r.o.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok:členovia ISACA Slovensko, itSMF Slovensko a AKB vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom 2 dni pred konaním webinára. 

Pridelené body CPE: 2

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach