Prečo rušíme obnovu členstva a objednávanie cez virtuálnu kanceláriu?

Služba virtuálnej kancelárie vznikla v minulosti pre potreby členov, ktorí nemali možnosť úhrady členského, literatúry alebo skúšok kreditnou kartou. V čase, kedy mala ISACA Slovensko desiatky členov bolo možné takto podporiť prakticky každého člena, ktorý to potreboval. Medzitým sa rozšírilo využívanie kreditných kariet a zároveň ISACA.org umožňuje platbu aj cez bankový prevod, čo v minulosti nebolo možné. Dnes je možné pri obnove členstva, platení skúšky alebo študijnej literatúry vytvoriť faktúru pre potreby bankového prevodu s potrebnými fakturačnými údajmi a dať ju uhradiť.
Pri zvažovaní ukončenia tejto služby rada ISACA Slovensko zvažovala na jednej strane uviaznuté finančné prostriedky na krytie kreditnej karty, náklady na spracovanie účtovných operácií pri každej refakturácii a na druhej strane znížený prínos pre členov vplyvom toho, že pri 150 členoch a mesačnom limite kreditnej karty je možné túto službu poskytnúť už len nevýznamnému percentu členov mesačne. V mesiacoch október až január, kedy je maximum obnov členstiev na ďalší rok takto dochádzalo k pravidelnému prečerpaniu limitu kreditnej karty, čo bolo riešené veľmi komplikovane podporou súkromných kreditných kariet jednotlivých pracovníkov, čo považujeme za neudržateľné.
Preto sme pristúpili k zrušeniu tejto služby a k zrušeniu kreditnej karty združenia, aby bolo možné uvoľniť viazané finančné prostriedky. V prípade, že by Vám ako členovi ISACA Slovensko vplyvom tohto kroku vznikli neriešiteľné problémy, prosím kontaktujte nás, budeme to riešiť individuálne v snahe maximálne napomôcť úspešnému riešeniu.
 

___________________________________________________________________________________

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach