Klubový večer: „Čierne labute informačnej bezpečnosti“.
Prednasajuci:

Tomáš Zaťko / Citadelo

Pavol Adamec / KPM

Ján Uriga, člen Rady Slovak Behavioral Economics Network – dlhoročný popularizátor behaviorálnych vied na Slovensku

Marek Zeman, CISO Tatra banka, a.s. – dlhoročný praktik vystavený pôsobeniu behaviorálnych vplyvov

Termín: 18.6.2018, 17:30

registrácia: 17:00 - 17:30

Miesto konania: KPMG, Dvořákovo nábr. 10, Bratislava

 

REGISTRÁCIA


Účastnícky poplatok: členovia ISACA Slovensko a itSMF Slovensko, vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR

Pridelené body CPE: 2
Získané CPE body boli nahlásené všetkým účastníkom na základe prezenčnej listiny. 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach