laptop

 

ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT a IT profesionálov sa venuje poskytovaniu nástrojov na dosahovanie individuálneho a organizačného úspechu pre viac než 95 000 svojich priaznivcov po celom svete. Globálne akceptované benefity výskumu, certifikácie a spolupráce v rámci komunity vedú k vyššej dôvere voči informačným systémom a vyššej hodnote z nich. Cez svoje organizácie vo viac než 190 krajinách po celom svete poskytujem svojim členom vzdelávanie, zdieľanie zdrojov, profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

 

ISACA bola založená v roku 1969 ako EDP Auditors Association.

 

ISACA organizuje medzinárodné konferencie, zabezpečuje certifikáciu globálne uznávanej kvalifikácie CISA, CISM, CGEIT a CRISC 

 

Členstvo v ISACA a jej certifikačné programy sú globálne akceptované a uznávané. Nezávislé štúdie dlhodobo prezentujú že ISACA certifikácie zvyšujú profesionálne uznanie, kredibilitu a zárobky. Členovia ISACA majú priamy prístup k výskumu, certifikácii a produktom, ktoré zlaďujú systémy a stratégie. Sú v spojení s globálnou profesionálnou komunitou a majú príležitosť prispieť priamo k pokroku profesie a rozvoju vedomostí. S rastúcou komplexitou informačných systémov, rizík a potreby súladu s nariadeniami je stále dôležitejšie pre organizácie najímať a udržiavať si zamestnancov, ktorí dokážu porozumieť komplexnosti informačných systémov a ich vzťahu voči úspechu podnikania.

 

Členskú základňu tvoria všetky vrstvy odborní­kov z oblasti IT : vrcholový manažment, vedúci a prevádzkoví­ pracovní­ci, všetci majú za cieľ použí­vať a rozví­jať moderné princí­py riadenia, kontroly a auditovania IT.

 

ISACA taktiež vyví­ja globálne platné štandardy pre vykonávanie auditu IS (Information Systems Auditing and Control Standards). http://www.isaca.org

 


▪ ISACA aktívne podporuje výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti. Vyvinuli sme Business Model informačnej bezpečnosti (BMIS) opierajúci sa o vedomosti a skúsenosti našich členov pri riadení informačnej bezpečnosti.


▪ ITAF (IT Assurance Framework) napomáha IT profesionálom v oblasti overovania pri rôznorodých požiadavkách a typoch auditu a overovania.


▪ ISACA vyvinula a udržiava medzinárodne uznávané rámce COBIT®, Val IT™ a Risk IT, ktoré pomáhajú IT profesionálom a lídrom podnikov plniť svoje zodpovednosti voči IT governance pri dosahovaní pridanej hodnoty pre podnikanie.

 

Ako doplnenie týchto rámcov ISACA ponúka publikácie, ktoré poskytujú návody pre celý rad tém vrátane postupov implementácie týchto rámcov.

 


V tak neustále sa meniacej profesii ako je IT je profesionálny rozvoj nevyhnutnosťou. ISACA je rešpektovaným a uznávaným zdrojom profesionálneho vzdelávania a rozvoja.  Spájaním IT profesionálov spomedzi rôznorodých odvetví, lokalít a profesií sa ISACA venuje poskytovaniu produktov a služieb, ktoré prinášajú hodnotu jej členom. Poskytujeme vhodné nástroje pre podporu rastu, inovácií a dôveryhodnosti. Veríme v silu našich expertov, ktorí prispievajú k úspechu ľudí a organizácií, čo je hlavnou náplňou členov, dobrovoľníkov a komisií. ISACA ponúka vzdelávacie aktivity v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov. Od konferencií cez tréningové týždne až po e-learningové vzdelávanie, ISACA sa venuje poskytovaniu zdrojov vzdelávania a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach