Témy prednášok na spoločné klubové večery ISACA / AKB

Formát: webinár s prezentáciou a následnou diskusiou v uzatvorenej skupine, v rozsahu cca 3 hod.
Frekvencia: pravidelne jedenkrát mesačne,
Cieľová skupina: odborná verejnosť - profesionáli z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov; laická verejnosť – študenti príslušných odborov, občania so záujmom o oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov
Cieľ: prezentovať aktuálny stav implementácie, prípadne výskumu a nové trendy na trhu, pre uvedené témy
 

Zásobník tém 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach