Výkonným orgánom ISACA Slovensko je rada, ktorej súčasné zloženie je nasledovné:

 

 

Lenka Gondová, CIA, CGSEIT, CRISC, CDPSE Exponea
Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC, CDPSE Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Ivan Kopáčik, CGEIT, CISA, CRISC Gordias
Lukáš Neduchal, CISA, CRISC, CISM, FCCA EMARK
Ivan Makatura, CRISC, CDPSE  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Marián Illovský, CISA, CIA MAVAT
Peter Borák, CGEIT, CISM, CISA, Ernst & Young Slovakia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

________________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 19. 2. 2019  v priestoroch PwC Akadémie
 

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ bude nahlásená účastníkom na základe prezenčnej listiny. Prosíme členov, ktorí sa zúčastnili na VZ, aby si skontrolovali pridelenie 2 CPE bodov.


 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach