Výkonným orgánom ISACA Slovensko je rada, ktorej súčasné zloženie je nasledovné:

 

 

Lenka Gondová, CIA, CGSEIT, CRISC, CDPSE Exponea
Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC, CDPSE Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Ivan Kopáčik, CGEIT, CISA, CRISC Gordias
Lukáš Neduchal, CISA, CRISC, CISM, FCCA EMARK
Ivan Makatura, CRISC, CDPSE  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Marián Illovský, CISA, CIA MAVAT
Peter Borák, CGEIT, CISM, CISA, Ernst & Young Slovakia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

________________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 5.5.2021, online prostredníctvom platformy ZOOM   

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ bola nahlásená účastníkom na základe prezenčnej listiny. Prosíme členov, ktorí sa zúčastnili na VZ, aby si skontrolovali pridelenie 1 CPE bodov.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach