Výkonným orgánom ISACA Slovensko je rada, ktorej súčasné zloženie je nasledovné:


 

Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC                      Exponea 

Ivan Kopáčik, CGEIT, CISA, CRISC                         Gordias                        

Lukáš Neduchal, CISA, CRISC, CISM, FCCA            EMARK       

Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC            PwC Slovakia

Peter Borák, CGEIT, CISM, CISA,                            Ernst & Young

Ivan Makatura, CRISC                                             IBM Security Services

 

 

 

Kontakty

 

 

________________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 19. 2. 2019  v priestoroch PwC Akadémie
 

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ bude nahlásená účastníkom na základe prezenčnej listiny. Prosíme členov, ktorí sa zúčastnili na VZ, aby si skontrolovali pridelenie 2 CPE bodov.


 

 

 

 

 

Partner

                                                   

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach