Výkonným orgánom ISACA Slovensko je rada, ktorej súčasné zloženie je nasledovné:

 

Peter Borák,CGEIT, CISM, CISA,                         KPMG Slovensko spol. s r.o
Ivan Kopáčik,CGEIT, CISA, CRISC                      Gordias, s.r.o.
Lukáš Neduchal, CISA, CRISC, FCCA, CISM       EMARK, s.r.o.

Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC                 Pro Excellence s.r.o

Pavol Adamec, CISA, CISM, CGEIT, CISSP         KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Tomáš Hettych, CGEIT, CISM, CISA, CRISC       Ratio Services s.r.o.

 

 

 

Kontakty

 

 

________________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie ISACA Slovensko sa konalo dňa 12. 2. 2015  v priestoroch hotela Chopin.
 

Správu o priebehu konania VZ nájdete:

Valné zhromaždenie združenie ISACA Slovensko za rok 2015

 

Registrácia CPE bodov za účasť na VZ prebehla úspešne. Prosíme členov, ktorí sa zúčastnili na VZ, aby si skontrolovali pridelenie 2 CPE bodov.


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach