I.ročník Konferencie Audit a bezpečnosť v IT - ABIT

Hlavná téma konferencie : "Audit IT - reálny prínos alebo nutné zlo?"

 

13. júna 2002 sa uskutočnil 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie ABIT zameranej na audit a bezpečnosť v informačných technológiách. Okrem prednášajúcich zo Slovenskej republiky predniesli svoje príspevky aj kolegovia zo Slovinska a Českej republiky.

 

Cieľom prvého ročníka bolo založiť novú tradíciu v rámci ISACA Slovensko a vytvoriť priestor pre výmenu informácií o najnovších trendoch v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 

Konferencia je určená pre stredný manažment slovenských a českých komerčných ako aj štátnych organizácií, bezpečnostných špecialistov a všetkých, ktorých zaujíma problematika bezpečnosti v IT.

 

Tento rok bolo pre účastníkov pripravených 7 odborných prezentácií a panelová diskusia na aktuálnu tému "Audit IT - reálny prínos alebo nutné zlo?" Konferenciu zahájil svojim príhovorom pán Peter Borák, prezident ISACA Slovensko. Po jeho príhovore nasledovali odborné príspevky jednotlivých prednášajúcich:

 

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov v IS

Pavol Husár, Splnomocnenec na ochranu osobných údajov, SK

Riziká a kontrola hazardných hier

Miro Javornik, Ministerstvo financií, SLO

Audit e-commerce aplikácie podľa ISO 17799

Ondrej Strnád, REI, SK

Forenzné systémy a technológia reakcie na incidenty

Michael Peer, KPMG Forensic Technology Group, UK

Vytvorenie bezpečnostnej politiky a implementácia monitorovacieho systému

Eva Racková, KPMG, CZ

Právna akceptovate1nosť elektronických dokumentov

Boža Javornik, Nova Ljubljanska banka, SLO

Bezpečnosť a audit v internetových technológiách

Ladislav Hudec, FEI STU, SK

 

Po prednáškovej časti konferencie nasledovala panelová diskusia a celá konferencia bola ukončená spoločenským večerom.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach