V roku 2002 ISACA Slovensko prvýkrát zorganizovala konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT), čím založila tradíciu konferencií určených pre širokú odbornú verejnosť. ABIT je špecifický svojim odborným a nezávislým programom a jeho cieľom je podporiť odbornú diskusiu.

 

Cieľom konferencie je prezentovanie predovšetkým aktuálnych, manažérskych a inovatívnych postupov a skúseností zo Slovenska i zahraničia.Prednášajúci sú slovenskí i zahraniční experti a predstavitelia stredného a vyššieho manažmentu verejnej správy, finančných inštitúcií, telekomunikačných operátorov a konzultačných firiem.

 

Časový harmonogram konferencie je rozdelený na odborné prednášky a moderovanú panelovú diskusiu, počas konferencie sú dve kratšie prestávky a prestávka na obed. Konferencia sa začína registráciou od 8:30 hod. a oficiálna časť trvá do 18:00 hod.

 

Témy predchádzajúcich ročníkov:

2024 ABIT 2024 No place for unprepared – be resilient!

2023 ABIT 2023 Catch the CyberTrain

2019 "CYBERFUTURE"

2018 „How to survive cyberspace security jungle?“

2017 "Digitálna transformácia a jej dôsledky na informačnú bezpečnosť"

2016 "Riadenie rizík ako súčasť IT governance"

2015 "(ne)bezpečné IT v službách biznisu"

2014 „Bezpečnosť elektronických služieb“

2013 "Od tabletu po cloud"

2012 "Ochrana súkromia"

2011 "Optimalizovaný svet IT security"

2010 "IT Governance"

2009 "Kríza hodnôt - hodnota krízy"

2008 "Konvergencia riadenia IT a bezpečnosti"

2007 „EURO transformácia z pohľadu IT governance“.

2006 "Audit a bezpečnosť"

2005 "Audit a bezpečnosti DDS"

2004 "Vstup Slovenska do EÚ a jeho dopady na profesiu auditu a kontroly IT."

2003 "Ochrana súkromia vo "virtuálnom priestore".

2002 "Audit IT - reálny prínos alebo nutné zlo?"


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach