Pre záujemcov z radov odborníkov z oblasti IT auditu pripravujeme bloky seminárov zamerané na:

 

  • Úvod do audítorských štandardov ISACA
  • Audítor a audítorské štandardy ISACA
  • Proces auditu IS v audítorských štandardoch ISACA


Seminár bude prebiehať v slovenskom jazyku pod vedením Lenky Gondovej, CGEIT, CISA.
Miesto konania: Club Penati, Agátová 33, Bratislava – Dúbravka
 

Osnova:


11.03.2010 od 13:30-17:00

 

Úvod do audítorských štandardov ISACA

Práca s audítorskými štandardami ISACA
Predstavenie súboru štandardov, smerníc a procedúr ISACA
Základná orientácia v štandardoch ISACA
Väzby medzi štandardami, smernicami a procedúrami
Pripomienkovanie a preklady štandardov
Etický kódex
Pripravované a pripomienkované štandardy

 

29.4.2010 od 13:30-17:00

 

Audítor a audítorské štandardy ISACA
Požiadavky na audítorov pri výkone auditu podľa štandardov ISACA

S2 Nezávislosť
S3 Profesionálna etika a štandardy
S4 Odborná spôsobilosť
S13 Využitie práce iných odborníkov
G1 Využitie práce iných odborníkov
G7 Náležitá odborná starostlivosť
G12 Organizačné vzťahy a nezávislosť
G17 Vplyv neaudítorskej úlohy na nezávislosť audítora IS
G30 Spôsobilosť
G34 Povinnosti, právomoc a zodpovednosť

 

13.05.2010 od 13:30-17:00

 

Proces auditu IS v audítorských štandardoch ISACA
Požiadavky na výkon audítorov v audítorských štandardoch ISACA

 

S1 Štatút auditu
G5 Štatút auditu
S5 Plánovanie
G15 Plánovanie
S11 Využitie hodnotenia rizík pri plánovaní auditu
G13 Použitie hodnotenia rizík pri plánovaní auditu
S6 Výkon auditu
S7 Reporting
G20 Podávanie správ
S8 Následné aktivity
G35 Následné činnosti
S14 Dôkazy auditu
G2 Požiadavky na auditné dôkazy
G8 Dokumentácia auditu
S12 Materialita auditu
G6 Koncepcie významnosti pre audit IS
G10 Výber vzoriek pre audit
G3 POUŽITIE POČÍTAČOM PODPOROVANÝCH TECHNÍK AUDITU (CAATs)

 

Cena:
Členovia ISACA/itSMF Nečlenovia ISACA
Cena jedného bloku: 136 € 182 €
Účastníci zo štátnej správy: 50 €
 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach